Κεντρική εικόνα εφαρμογής ιχνηλασιμότητας, λοιπές ενέργειες

Oλοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα Ιχνηλασιμότητας

Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι να προσδώσει αξία στο κρέας και τα κρεατοσκευάσματα της περιφέρειας Ηπείρου κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος των εκτροφέων, των βιομηχανιών και των λιανοπωλητών. Σχεδιάστηκε και υλοποίηθηκε μιας πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που θα καλύπτει την εφοδιαστική αλυσίδα στο κρέας και κρεατοσκευάσματα από την φάρμα του παραγωγού έως το ράφι του σημείου λιανικής πώλησης. Οι πληροφορίες καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και είναι διαθέσιμες προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Ιδιαίτερος σκοπός αυτής της πλατφόρμας είναι να συμπληρώσει και να βελτιώσει τα υπάρχοντα συστήματα ιχνηλασιμότητας ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες που θα καλύπτουν εκφρασμένες ανάγκες τόσο των εκτροφέων όσο και απαιτητικών καταναλωτών. Τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, είναι μοναδικά, αναγνωρίσιμα, ελεγμένα και διαφέρουν από αυτά άλλων παρτίδων.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ δίδοντας ιδιαίτερη αξία στα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω πλατφόρμα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα :

  • Βοηθούν τους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν τέτοιες πρακτικές εκτροφής των ζώων, με στόχο να βελτιωθεί η αξία του παραγόμενου κρέατος. Ο κτηνοτρόφος ξεκινώντας την  εφαρμογή θα μπορεί να καταχωρίσει λεπτομερείς πληροφορίες για την εκτροφή των ζώων του όπως για παράδειγμα, την ποσότητα και το είδος τροφών που έχει διαθέσει, τα φάρμακα που χορήγησε, την κτηνιατρική συνδρομή κ.α.

  • Βοηθάει τα σφαγεία και στη συνέχεια τις επιχειρήσεις επεξεργασίας να καταχωρούν πληροφορίες για ένα σφάγιο, ένα δείγμα κρέατος ή κρεατοσκευάσματος με σημαντικές για αυτούς πληροφορίες όπως π.χ. ημερομηνία και ώρα σφαγής, τύπος του δείγματος κλπ.
  • Βοηθάει τους εμπλεκόμενους στην εκτροφή, αγορά και επεξεργασία των κρεάτων να υπολογίζουν το κόστος παραγωγής, την απόδοση, την ποιότητα και τελικά την τιμή των παραγόμενων σφάγιων. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές για όλους τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρέατος καθώς καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων. 
  • Ενισχύει με στρατηγικό τρόπο τις πληροφορίες που θα παρέχονται για τα ποιοτικά και υγιεινολογικά κριτήρια ασφαλείας των τελικών ζωοκομικών προϊόντων, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένο έλεγχο στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων όπως και την μείωση των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων. 
  • Επιτρέπει στους καταναλωτές να έχουν πληροφορίες για ένα προϊόν από το σημείο προέλευσης (φάρμα) έως τη θέση λιανικής πώλησης όπου το αγοράζουν. Ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να σαρώσει τον κώδικα QR και να εντοπίζει λεπτομέρειες της προέλευσης του προϊόντος που τον ενδιαφέρει. Ενδεικτικές πληροφορίες μπορεί να έχει ο καταναλωτής είναι πληροφορίες για τη διατροφική αξία του συγκεκριμένου κρέατος, τοξικολογική ανάλυση, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, μέθοδοι συντήρησης, επιπλέον έλεγχοι και αναλύσεις που έχουν γίνει ώστε να καταστήσουν το προϊόν ασφαλέστερο και υγιεινότερο κτλ. 
  • Βοηθάει την εταιρεία λιανικής να εντοπίσει και να προσθέσει ετικέτες στα προϊόντα στα ράφια της. Τα σημασμένα προϊόντα θα διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες και άρα πλεονεκτούν έναντι των ανταγωνιστικών τους και αυτό τους δίνει ιδιαίτερη αξία. Έτσι η εταιρεία λιανικής θα είναι σε θέση να επιλέξει και να ενσωματώνει βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα στα δικά τους συστήματα.
Κεντρική εικόνα εφαρμογής ιχνηλασιμότητας
Κεντρική εικόνα εφαρμογής ιχνηλασιμότητας, λοιπές ενέργειες
Στατιστικά που αφορούν τον κωδικό ενός προϊόντος.
Λίστα με ενδεικτικές συνταγές
Στοιχεία Ζώου
Ανάκληση Προϊόντος
Tags: No tags

Comments are closed.