Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
47150, Κωστακιοί Άρτας
https://kic.uoi.gr/
contact@kic.uoi.gr
stylios@kic.uoi.gr
+30 2681050234

ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ Α.Ε.
Επεξεργασία Κρέατος, Νωπά Κρέατα, Κρεοπωλεία, Εμπόριο
Ν.Σαμψούντα,Πρέβεζα
47150, Κωστακιοί Άρτας
www.temeteronae.gr
a.e.temeteron@gmail.com
+30 26820 52110-11